Αυξητική στήθους: Ο γιατρός απαντά

Αυξητική στήθους: Ο γιατρός απαντά

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή


Το στήθος-ο μαστός έχει χαρακτηριστεί ως το “απόλυτο γυναικείο σύμβολο” της θηλυκότητας, μητρότητας και ερωτισμού. Για το λόγο αυτό η αυξητική στήθους (μεγέθυνση μαστών) είναι η πρώτη σε ικανοποίηση Πλαστική χειρουργική επέμβαση για τη γυναίκα, τονίζοντας τη θηλυκότητά της και αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή της.

Πόσο ασφαλής είναι η επέμβαση αυξητικής στήθους;
Η αυξητική στήθους πλέον είναι μια ασφαλής επέμβαση, με μικρή και ελάχιστα εμφανής τομή, που την κάνει ακόμα πιο αγαπητή μεταξύ των γυναικών.

Θέμα συσχέτισης των ενθεμάτων μαστού, με καρκίνο μαστού ή νόσους του κολλαγόνου, κατηγορηματικά δεν υφίσταται και αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Ο μαστός που φέρει ενθέματα, μπορεί να εξετασθεί κλινικά και ακτινολογικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, μιας και το ένθεμα βρίσκεται κάτω από το μαστό και όχι μέσα σε αυτόν. Μάλιστα, σε μεγάλες επιστημονικές μελέτες που έγιναν, συγκρίνοντας γυναίκες με ενθέματα μαστού και γυναίκες χωρίς τέτοια, όσον αφορά την επίπτωση στον καρκίνο μαστού, βρέθηκε το εξής παράδοξο: ενώ η επίπτωση στον καρκίνο μαστού ήταν η ίδια στο βάθος χρόνου, οι γυναίκες με ενθέματα που ανέπτυξαν καρκίνο, ζούσαν περισσότερο. Αυτό εξηγήθηκε σαν αποτέλεσμα της πιο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, (διάγνωση σε πιο πρώιμα στάδια) λόγω της ιατρικής ευαισθητοποίησης αυτών των γυναικών και της πιο συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης.

Ποια σημεία πρέπει να συζητήσω αναλυτικά με τον Πλαστικό χειρουργό μου;
Εφόσον έχετε πάρει την απόφαση να προβείτε σε μια επέμβαση αυξητικής στήθους, τότε θα πρέπει να αναλυθούν από τον ιατρό, οι εξής παράμετροι:

 • απο πού θα εισέλθει το ένθεμα (τομή),
 • σε πιο ανατομικό επίπεδο θα τοποθετηθεί (βάθος),
 • τι είδους ένθεμα θα χρησιμοποιηθεί (υλικό)
 • τι τύπου ένθεμα (σχήμα),
 • τι όγκος θα επιλεγεί (μέγεθος).

Ποιο είναι το κατάλληλο μέγεθος ενθέματος;

Όσον αφορά στον όγκο του ενθέματος, θα πρέπει να επισημάνθούν τα εξής:

Τα μεγάλα ενθέματα (μεγαλύτερα απο 350 -400 cc) έχουν την τάση να δημιουργούν πιο συχνά προβλήματα στο μέλλον και συγχρόνως λόγω του μεγαλύτερου βάρους τους επιταχύνουν την πτώση των μαστών.
Τα μικρότερα ενθέματα, φαίνονται πιο φυσικά και συνήθως δεν δημιουργούν προβλήματα. Επιπλέον, ένα μικρό ένθεμα, μπορεί εύκολα να “αλλαχθεί” μελλοντικά με ένα μεγαλύτερο, από την ίδια τομή, καθώς και να διορθωθεί και η πιθανή μικρή πτώση του μαστού. Αντίθετα στα μεγάλα ενθέματα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και θα χρειασθεί πολλαπλάσιος όγκος, που μπορεί να μην είναι αρεστός, ή να χρειασθεί και σύγχρονη μαστοπηξία που θα αυξήσει τις τομές -ουλές.

Πως γίνεται η επέμβαση;

Η πιο απλή, ασφαλής και δοκιμασμένη στο χρόνο, μέθοδος, είναι η αυξητική επέμβαση, με ενθέματα. Με την επέμβαση αυτή, αυξάνει το μέγεθος και η προβολή των μαστών.

 • Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική και μέθη και μέθη, ή με γενική αναισθησία, συνήθως. Η διάρκεια της επέμβασης είναι 1-2 ώρες.
 • Τα ενθέματα εισέρχονται με μικρή τομή γύρω από την θηλή, ή την υπομάστιο πτυχή, ή από την μασχάλη.
 • Η τομή γύρω από την θηλή είναι η λιγότερο εμφανής, αλλά έχει τον περιορισμό του μεγέθους του ενθέματος. Θα πρέπει δηλαδή, να έχει ικανοποιητικό μέγεθος η θηλή για να μπορέσει να περάσει ένα μεγάλο ένθεμα.
 • Η τομή της υπομαστίου δεν έχει το προαναφερόμενο μειονέκτημα και θεωρείται ίσως η πιο σωστή, ιατρικά.
 • Η τομή από τη μασχάλη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι απομακρυσμένη σχετικά από τον μαστό, αλλά για τον ίδιο λόγο έχει μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία στην παρασκευή της τσέπης του ενθέματος και η τομή είναι πιο εμφανής.

Στην τομή από τον ομφαλό που είναι και η πιο αφανής, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορούν να εισαχθούν μόνο ενθέματα φυσιολογικού ορρού και όχι συνεκτικής γέλης σιλικόνης. Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου δεν είναι σταθερό όσον αφορά στον όγκο του

Η θέση που μπορούν να μπουν τα ενθέματα, είναι:

 • κάτω από τον μαζικό αδένα
 • κάτω απο την απονεύρωση του μυός (subfascial)
 • ακόμη πιο βαθιά, κάτω από το θωρακικό μυ (submuscular)
 • σε συνδυασμό των παραπάνω θέσεων (dual plane).

Στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, η επέμβαση είναι πιο απλή με λιγότερες επιπλοκές, νοσηρότητα και πιο γρήγορη ανάρρωση.

Όμως, σε ειδικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα όταν ο μαστός είναι πολύ μικρός ή το άτομο είναι πολύ αδύνατο, ενδείκνυται η τρίτη θέση. Σε αυτήν την περίπτωση, η επέμβαση γίνεται λίγο πιο εργώδης, αλλά το ένθεμα τοποθετείται πιο βαθιά, είναι πιο ασφαλές και με μικρότερη πιθανότητα “κάψας” στο μέλλον. Συνήθως θα χρειασθεί και κάποιου είδους παροχέτευση για ένα 24ωρο, αν το κρίνει ο ιατρός. Αντένδειξη σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι, οι αθλητές, που ασκούν πολύ τους θωρακικούς μύες, περίπτωση κατα την οποία θα μπορούσε να μετακινηθεί το ένθεμα προς τα επάνω, αν αρχίσουν πρόωρα άσκηση, καθώς και σε περιπτώσεις ίσως που έχουμε πτώση στους μαστούς.

Στην περίπτωση εφαρμογής του ενθέματος κάτω από την απονεύρωση του μυός, και στο συνδυασμό θέσης (dual plane), η βαρύτητα του χειρουργείου, είναι κάτι ενδιάμεσο, μεταξύ των δύο.

Πότε μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου;

Μετά την επέμβαση, συνήθως, χρειάζεται παραμονή στην κλινική για μερικές ώρες ή ένα βράδυ (αναλόγως το είδος του χειρουργείου και της αναισθησίας) Η ανάρρωση – επιστροφή στην εργασία, γίνεται συνήθως, σε 7 – 9 μέρες.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα ενθέματα

Τα πρώτα ενθέματα μαστού εφαρμόσθηκαν στις ΗΠΑ το 1961, και από τότε έχουν υποστεί πολλές τροποποιήσεις και αλλαγές, για να φτάσουν σε αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Ανάλογα το είδος τους τα ενθέματα, μπορεί να είναι από συνεκτική γέλη σιλικόνης (cohessive ή απλά), λείας ή τραχείας επιφανείας, ή φυσιολογικού ορρού. Επίσης, ανάλογα το βαθμό (projection) της προβολής τους, χωρίζονται σε : χαμηλής προβολής (low profile), μέτριας προβολής, υψηλής προβολής (high profile) και πολύ υψηλής προβολής (ultra high profile). Ανάλογα το σχήμα τους διακρίνονται σε ανατομικά και μη (στρογγυλά). Τα σύγχρονα ένθέματα συνεκτικής γέλης σιλικόνης ανατομικά ή μη, είναι απολύτως ασφαλή, (με εγγύηση εφ’ όρου ζωής, απο τις παραγωγές εταιρείες). Τα ανατομικά ενθέματα (που και πάλι διακρίνονται σε διάφορες υποομάδες με βάση το σχήμα τους π.χ. προφιλ σαν δάκρυ, κλπ), παρότι θεωρούνταν κατ’αρχήν (όταν πρωτοεμφανίσθηκαν προ δεκαετία) πιο καλά στο σχήμα, δεν έγιναν τελικά πολύ δημοφιλή, γιατί εκτός της υψηλότερης τιμής τους δεν φαινόταν να απέδιδαν το υποτιθέμενο καλύτερο σχήμα, και επιπλέον σε περίπτωση που είχαμε στροφή τους εσωτερικά, αυτή, γίνονταν εύκολα εμφανής εξωτερικά. Η επιλογή τους, είναι σκόπιμη σε ειδικές περιπτώσεις, πολυ μικρών μαστών με λεπτό δέρμα και υποδόριο και η απόφαση καλύτερα να αφορά τον ιατρό.

ΤΙP: Τα τελευταία χρονια η αυξητική στήθους έχει γίνει τόσο δημοφιλής, που έρχεται δεύτερη σε συχνότητα, μεταξύ των αισθητικών πλαστικών επεμβάσεων, μετά την λιποαναρρόφηση.