Ωτοπλαστική

Η επέμβαση Ωτοπλαστικής χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η διόρθωση ατελειών και δυσμορφιών των αυτιών, όπως είναι τα πεταχτά αυτιά.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση;

Η επέμβαση διαρκεί 1-2 ώρες και γίνεται τοπική αναισθησία ή μέθη.

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη δουλειά μου;

Μπορείτε να επιστρέψετε στη εργασία σας σε 2-3 ημέρες

Ποια είναι η διάρκεια του αποτελέσματος;

Μόνιμο αποτέλεσμα.