Μειωτική Μαστών ή Σμίκρυνση στήθους

Μειωτική Μαστών ή Σμίκρυνση στήθους

Το πρόβλημα των μεγάλων μαστών, λέγεται μεγαλομαστία (ή και γιγαντομαστία). Μειωτική μαστών, είναι η χειρουργική επέμβαση κατα την οποία γίνεται, αφαίρεση τμήματος μαστών με αποτέλεσμα την σμίκρυνση αυτών (μείωση του βάρους τους). Συγχρόνως, γίνεται και ανόρθωση αυτών, με τελικό σκοπό την βελτίωση του σχήματος. Ενδείκνυται και σε μικρή ηλικία (15 χρονών) όταν έχουμε εφηβική γιγαντομαστία, για να αποφύγουμε την μεγάλη πτώση και τα συμπτώματα του υπερβολικού βάρους του μαστού (κύφωση, αλλαγή στάσης σώματος, πόνος στον αυχένα, ερεθισμός-ερυθρότης υπομάστιων πτυχών, δυσκολία στην άθληση και ένδυση, νευρολογικές διαταραχές των άκρων χεριών και δακτύλων, εντυπώματα απο το στηθόδεσμο στους ώμους, ραγάδες, ψυχολογική επιβάρυνση, κλπ).

Κατά την επέμβαση ο Πλαστικός χειρουργός, μετα απο μέτρηση και προ-σχεδίαση της περιοχής, αφαιρεί τμήμα του μαστού και μεταφέρει την θηλή (σύμπλεγμα θηλής -άλλω) με κάποιο μίσχο (κρημνό ή pedicle), στη νέα ψηλότερη θέση. Ετσι η θηλή θα μπορεί να “αισθάνεται” και να “θηλάζει”, μετά την επέμβαση. Σπανιώτατα, όταν δεν μας ενδιαφέρει η λειτουργία της θηλής (μετα την τεκνοποιία) και σε εξαιρετικά βαρειές και δύσκολες περιπτώσεις, μπορεί ο χειρουργός να επιλέξει μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή τεχνική για τη θηλή, που είναι η μεταφορά της σαν “ελεύθερο μόσχευμα”.

Ανάλογα την τεχνική που χρησιμοποιεί ο χειρουργός, για την μεταφορά της θηλής, μπορεί ο μίσχος να προέρχεται απο κάτω (inferior pedicle), ή απο πάνω (superior), ή απο το κέντρο ( central), ή απο τα έξω (lateral), κλπ. Ενα άλλο σημαντικό σημείο που διαφοροποιούνται οι διάφορες χειρουργικές τεχνικές, είναι η τελική τομή. Δηλαδή η εξωτερική ουλή που μένει μετα την επέμβαση στον μαστό. Οι εξωτερικές τομές, μπορεί να κυμαίνονται: απο την περιθηλαία, στην περιθηλαία + κάθετη, στην περιθηλαία + κάθετη + μικρή οριζόντια στη βάση, στη περιθηλαία + κάθετη + έξω σκέλος της οριζόντιας (δίκην “L”), στην περιθηλαία + κάθετη + πλήρη οριζόντια (“την άγκυρα”).

Η τελευταία, αποτελει την πιο διαδεδομένη τομή, έχει το πλεονέκτημα του πιο καλοστημένου άμεσου αποτελέσματος αλλά και το μειονέκτημα της μεγαλύτερης τομής.΄Ολες οι υπόλοιπες τεχνικές θεωρούνται, σαν έχοντες μικρότερη τομή (“short scar”). Προσωπικά, συνήθως προτιμώ την τελική “L” τομή, αλλά σε δύσκολες περιπτώσεις χρησιμοποιώ την κλασσική “άγκυρα”. Για την πρόληψη δύσμορφων ουλών (χηλοειδών, υπερτροφικών, κλπ)μετα την επέμβαση, καλό είναι να χρησιμοποιούνται, όλα τα ειδικά υλικά (σιλικονούχα επιθέματα, πίεση, αλλοιφές, κρέμες, αντιηλιακή προστασία, κλπ) που συνιστά ο χειρουργός.

Θα συμβούλευα κάθε, γυναίκα με μεγαλομαστία, που προβαίνει σε μειωτική επέμβαση μαστών, να ζητάει πάντα, ιστολογική εξέταση (βιοψία) όλων των αφαιρεθέντων παρασκευασμάτων απο τους μαστούς της. Επίσης, να κάνει μια μαστογραφία, πριν την επέμβαση, αν δεν έχει κάνει, μετά την ηλικία των 35.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και έχει διάρκεια: 2 – 4 ώρες, ανάλογα την τεχνική δυσκολία και το βάρος των μαστών. Παραμονή στην κλινική: αυθημερόν σε μικρές περιπτώσεις, ή ένα βράδυ συνήθως. Επιστροφή στην εργασία σε 7-9 μέρες.