Σωληνωτοί μαστοί

Σωληνωτοί μαστοί

Είναι μια ανατομική ανωμαλία των μαστών, κατά την οποία, ο κάτω πόλος του μαστού (για την ακρίβεια, ένας από τους δύο κάτω πόλους ή και οι δύο ή και οι πάνω) δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά κατά την εφηβεία, συγχρόνως υπάρχει ένας συσφιγκτικός ινώδης δακτύλιος στη βάση του, μια υπομάστιος πτυχή σε υψηλότερη θέση και μια κήλη του συμπλέγματος θηλής – άλλω.

Οι ασθενείς αυτοί, λόγω άγνοιας του προβλήματος προσέρχονται, συνήθως ζητώντας αυξητική ή ανόρθωση μαστών.

Ο Πλαστικός χειρουργός, θα πρέπει να διαπιστώσει το ειδικό αυτό πρόβλημα και να το επισημάνει στους ασθενείς, γιατί η διόρθωση του είναι δυσκολότερη και πιο εξειδικευμένη από μια απλή αυξητική, ή ανόρθωση μαστού. Συχνά, μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα από ένα στάδιο θεραπείας, για την επίτευξη ανώτερου, αισθητικά, αποτελέσματος!

Οι στόχοι της χειρουργικής θεραπείας, είναι:

  • να διαταθεί ο δερματικός φάκελος του κάτω πόλου
  • να διαταθεί η βάση του μαστού
  • να διαταμεί ο ινώδης δακτύλιος
  • να κατεβεί η θέση της υπομάστιας πτυχής
  • να αυξηθεί ο όγκος του μαστού αν χρειάζεται
  • να διορθωθεί η επιφάνεια και η θέση της θηλής- άλλω
  • να διορθωθεί η κήλη της θηλής- άλλω
  • να διορθωθεί η πτώση του μαστού αν χρειάζεται.

Μερικές φορές, μπορεί να χρειασθεί και διάταση του μαστού με διατατήρες ιστών, σε περισσότερο από ένα στάδια.