Διαμόρφωση Κοιλιακών (Six Pack)

Διαμόρφωση Κοιλιακών (Six Pack)

Τι είναι και γιατί γίνεται η διαμόρφωση κοιλιακών;

Όλοι θέλουν να αποκτήσουν ένα καλογυμνασμένο σώμα και σίγουρα, το πιο καθοριστικό σημείο και σήμα κατατεθέν του, είναι οι καλά γραμμωμένοι κοιλιακοί μύες, γιατί είναι το δυσκολότερο σήμείο, να «γραμώσει» κανείς. Οι κοιλιακοι μύες μεταφέρουν την κίνηση, στο άνω μέρους του σώματος, δηλαδή από τη λεκάνη στο θώρακα και συνδέονται μεταξύ τους με τενόντιες εγγραφές και απονευρώσεις, σε αντίθεση με την πλειονότητα των υπόλοιπων γραμμωτών μυών του σώματος, που έχουν εκφύσεις και καταφύσεις σε οστά. Το «κτίσιμο» σαφώς αφοριζόμενων ορθών και πλάγιων κοιλιακών μυών, απαιτεί έντονη και συστηματική άσκηση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων, ή τοπικής λιποδυστροφίας ή υπερβάλοντος υποδόριου ιστού, η σαφής διαγράμμιση των τενόντιων εγγραφών των κοιλιακών μυών, δεν είναι ορατή, ακόμη και αν ο κατέχων, γυμνάζεται επαρκώς. Στις περιπτώσεις αυτές, η Πλαστική χειρουργική, μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό.

Η τεχνική βασίζεται στην τόνωση των υπαρχόντων τενόντιων εγγραφών, με μέθοδο λιπογλυπτικής, και μπορεί να εφαρμοσθεί και στα δύο φύλα.

Μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και μέθη, ή με γενική αναισθησία. Συχνά, συνδυάζεται με διαμόρφωση και των θωρακικών μυών στους άνδρες καθώς και με αντιμετώπιση της γυναικομαστίας. Επίσης, μπορεί να συνδυασθεί με θεραπεία τοπικής λιποδυστροφίας ανδρών ή γυναικών στην περιοχή της κοιλίας, με λιποαναρρόφηση.

Θα χρειασθεί μια ιδιαίτερη επίδεση της περιοχής για 10 – 12 μέρες, αλλά μετά από τις πρώτες 3 – 5, μπορεί κάποιος να επιστρέψει στην εργασία του.