ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ: με ενθέματα σιλικόνης ή με βλαστοκύτταρα ;

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ: με ενθέματα σιλικόνης ή με βλαστοκύτταρα ;

Ο γυναικείος μαστός θεωρείται σαν το απόλυτο σύμβολο θηλυκότητας, μητρότητας, και ερωτισμού.

Ο Πλαστικός χειρουργός καλείται συχνά, στον μαστό, να δώσει λύσεις σε καταστάσεις, όπως:

Συγγενείς ανωμαλίες (απλασία ή υποπλασία μαστού, σύνδρομο Poland, ανισομαστία, σωληνωτοί μαστοί «tuberous breast», ανωμαλίες θηλής–άλω, εισολκή θηλής, υπερτροφική θηλή, υπεράριθμη θηλή, κλπ).

H Υποπλασία μαστού (θα χρειασθεί αυξητική), η μεγαλομαστία ή γιγαντομαστία (θα χρειασθεί μειωτική), η πτώση (θα χρειασθεί μαστοπηξία), η μαστεκτομή αποκατάσταση ή Ογκοπλαστική (σε μερική ογκεκτομή) και η Γυναικομαστία σε άνδρες, αποκατάσταση.

Η αύξηση ενός υποπλαστικού στήθους ή η διόρθωση ασυμμετριών και άλλων ανατομικών και συγγενών ανωμαλιών, όπως των σωληνωτών μαστών, κλπ, βελτιώνει όχι μόνο την εξωτερική εικόνα αλλά, ανεβάζει και την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση της γυναίκας, επιδρώντας θετικά και στον εσωτερικό της κόσμο και βελτιώνοντας έτσι την ερωτική, κοινωνική και επαγγελματική της ζωή .

Η αυξητική στήθους, αποτελεί σήμερα, την πιο συχνή και δημοφιλή επέμβαση της Πλαστικής χειρουργικής και δίνει μέγιστη ικανοποίηση (96%) στην γυναίκα.

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ: Πως μπορεί να γίνει;

  • Με ενθέματα
  • Με λίπος/βλαστοκύτταρα
  • Με συνδυασμό των ανωτέρω
  • Με ενέσιμα υλικά;

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ (stem cells)
Ονομάζεται και stem cell breast augmentation, αλλά όμως δεν είναι σωστός και ακριβής όρος, γιατί:
τα stem cells βρισκονται στα λιποκυτταρα. Το λίπος από την λιποαναρρόφηση περιέχει stem cells. Τα βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα, που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε άλλα κύτταρα της δέκτριας περιοχής, στην οποία μεταμοσχεύονται. Πχ σε λιποκύτταρα, ινοβλάστες, επιθηλιακά κύτταρα, αδενικά, κλπ. Τα βλαστοκύτταρα αν ενεθούν μόνα στον μαστό, δεν πρόκειται να αυξήσουν τον όγκο του. Τα βλαστοκύτταρα πρέπει να συνδυασθούν με λίπος. Δηλαδή στην πραγματικότητα μεταμοσχεύουμε λιπος που περιέχει και βλαστοκύτταρα. Άρα ο σωστός όρος είναι Αυξητική με λίπος.

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ ΜΕ ΛΙΠΟΣ
(λιπομεταφορά, λιποανακύκλωση)
– με αυτήν την μέθοδο, χρησιμοποιείται η λιποαναρρόφηση για μεταφορά λίπους από άλλες περιοχές στον μαστό. Ενδείκνυται για γυναίκες που επιζητούν μικρό και φυσικό αποτέλεσμα και δεν θέλουν για κάποιο λόγο ένθεμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕ ΛΙΠΟΣ:

– Φυσικό και ασφαλές υλικό, για φυσικό αποτέλεσμα
– Δεν προκαλεί αντιδράσεις
– Αποφεύγονται τα αρνητικά των ενθεμάτων
– Πρόσθετη ωφέλεια και από την λιποαναρρόφηση στην δότρια περιοχή.
– Μη ύπαρξη τομών
– Παρακολουθεί μελλοντικά την αύξηση του Σωματικού βάρους..

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
– Μικρό μέγεθος αύξησης (50 – 100 cc) ανά συνεδρία.
– Πιθανή χρήση συστήματος BRAVA (Επειδή η επιβίωση του μεταμοσχευθέντος λίπους εξαρτάται κυρίως από την αιμάτωση της δέκτριας περιοχής, για μεγάλη αύξηση με λίπος, απαιτείται χρήση του συστήματος BRAVA. Αυτό συνίσταται σε ένα ειδικό σύστημα υποπίεσης με κενό αέρος, προσαρμοσμένο σε ένα ειδικό όργανο αντί για στηθόδεσμο, που προάγει την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στην περιοχή (τον μαστό) που πρόκειται να μεταμοσχευθεί το λίπος, ώστε να αυξήσει την επιβίωση των λιποκυττάρων..

Το BRAVA πρέπει να φοριέται πολλές ώρες την ημέρα και για λίγους μήνες και δεν είναι εύκολα ανεκτό από την γυναίκα).
– Περιορισμένες πηγές (πρέπει να υπάρχει περισσευούμενο λίπος σε άλλο σημείο του σώματος για να μπορούμε να αντλήσουμε).
– Χρειάζονται περισσότερες από μία επεμβάσεις (2 – 4)
– Σε πτώση χρειάζεται και μαστοπηξία
– Μεγαλύτερο κόστος λόγω των περισσότερων επεμβάσεων
– Χρειάζεται να υπάρχει αρκετό λίπος στην γυναίκα.
– Αβέβαιη η επιβίωση του λίπους (15 – 70 %)
– Πιθανή εμφάνιση κύστεων και ψηλαφητών οζών στον μαστό
– Ανωμαλίες στην δότρια από την λιποαναρρόφηση
– Μελλοντικό ρίσκο από δυσκολία στην κλινική και εργαστηριακή
διάγνωση, λόγω μικροαποτιτανώσεων από τις ουλές
της λιπομεταφοράς.
– – Ασφάλεια στο μέλλον; Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε την ασφάλεια της μεθόδου για 10 χρόνια, αλλά δεν έχουμε ακόμη μελετήσει τη ασφάλεια της μετά από 20 ή 30 ή 40 χρόνια.

Γι’ αυτό και πολλοί Πλαστικοί χειρουργοί είναι ακόμη επιφυλακτικοί με την μέθοδο και σε πολλές χώρες επιτρέπεται μεν η χρήση της σε αποκαταστάσεις μαστού μετά από μαστεκτομή (όπου δεν υπάρχει μαστός πλέον και άρα όχι μελλοντικός κίνδυνος για καρκίνο) αλλά όχι για πρωτογενείς αυξητικές μαστού για αισθητικούς λόγους σε υγιείς δηλαδή ασθενείς.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γυναικείος μαστός είναι ένα όργανο επιρρεπές στον καρκίνο ( μία από κάθε οκτώ γυναίκες, στον δυτικό κόσμο, θα πάθει καρκίνο μαστού, κατά την διάρκεια της ζωής της) και άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ότι προσθέτουμε σε αυτόν. Αυτές οι παρεμβάσεις που κάνουμε δεν θα πρέπει και στο απώτερο μέλλον να επηρεάζουν τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο (ψηλάφηση, υπερηχογράφημα, μαστογραφία, μαγνητική, κλπ) για πρώιμη διάγνωση τυχόν καρκίνου μαστού αν ήθελε εμφανιστεί.

Γι’ αυτό και θα πρέπει να απαγορεύονται όλα τα ενέσιμα υλικά που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, όπως η υγρή σιλικόνη, η παραφίνη, κλπ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
– Από το 1961
– Η παλαιότερη μέθοδος
– Η πιο δοκιμασμένη
– Η πιο συχνή σήμερα (δεκάδες εκατομμύρια γυναίκες σε όλον τον κόσμο!)
– Η καλύτερα τεκμηριωμένη με μελέτες, μέθοδος, για την ασφάλεια της.
– Με τα νέα γενιάς ενθέματα, με εγγύηση εφ’ ορου ζωής
– Έχει αποδειχθεί με εκατομμύρια μελέτες, η μη συσχέτιση της με καρκίνο μαστού, όπως και με αυτοάνοσα νοσήματα (νόσους του κολλαγόνου).
-Τι άλλο θα πρέπει να συζητήσει η γυναίκα με τον Πλαστικό χειρουργό της, όταν πρόκειται να προβεί σε αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης.

ΕΙΔΗ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ: Φυσιολογικού ορού, Σιλικονούχα,
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ: Μέτριας, Υψηλής (high cohesive)
ΣΧΗΜΑΤΟΣ: ημισφαιρικά, ανατομικά διαφόρων τύπων.
ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Χαμηλής, Μετρίας, Υψηλής, Πολύ υψηλής.
ΕΞΩΤΕΡ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Λείας, Texture, Microtexture, Nanotexture, με περίβλημα αφρού πολυουρεθάνης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Γέλης σιλικόνης, με ενσωματωμένο αέρα, με πηκτό πυρήνα.

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ (από που θα εισέλθει): Υπομάστια, Περιθηλαία, Μασχάλη, Ομφαλός (μόνο για φυσιολογικού ορού)

ΒΑΘΟΣ (σε ποιο βάθος θα τοποθετηθεί το ένθεμα): Υπομαζικό, Υποπεριτονιακό, Υπομυικό (dual plan)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Καταξιωμένη μέθοδος για περισσότερα από 58 χρόνια.
– Υπάρχουν σε όλα τα μεγέθη
– Καλύτερο σχήμα και προβολή
– Είναι πολύ ασφαλή και πλέον, με φυσικό αίσθημα αφής.
– Δεν χρειάζεται χειρουργική σε άλλο σημείο του σώματος
– Γίνεται σε ένα μόνο χειρουργείο
– Έχει σταθερό διαχρονικά αποτέλεσμα.
– Το κόστος πιο μικρό
– Αφαιρούνται πολύ εύκολα, σε αντίθεση με το λίπος

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
– Υπάρχει ένας πολύ μικρός κίνδυνος για ρήξη
και διασπορά σιλικόνης.
– Μπορεί να γίνονται εμφανή, αν είναι μεγάλο μέγεθος
αναλογικά με τον προϋπάρχοντα μαστό
– Υπάρχει πάντα ο μικρός κίνδυνας σχηματισμού
σκληρής κάψας και παραμόρφωσης
– Χρειάζονται τομή (3 – 5 cm) για να εισαχθούν
– Σπανίως μπορεί να παρουσιασθεί το Αναπλαστικό Λέμφωμα (BIA-ALCL)

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (BIA-ALCL)
– Νέα νόσος, συσχετιζόμενη με ενθέματα τραχείας επιφανείας
– Πολύ σπάνια (1/30.000 περιπτώσεων)
– Εμφανίζεται και σε ενθέματα όλων των ειδών (προθέματα, τεχνητές αρθρώσεις, Ορθοπεδικά, κλπ)
– Φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο, με συγκεκριμένο είδος ενθεμάτων
– Δεν είναι καρκίνος
– Μπορεί να διαγνωσθεί με ειδική εξέταση και να θεραπευτεί

Όλες οι προηγούμενες παράμετροι πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά με την γυναίκα που θα προχωρήσει στην επέμβαση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

– Η αυξητική μαστών είναι η πιο δημοφιλής επέμβαση της Πλαστικής χειρουργικής, σήμερα.
– Θεωρείται από τις πιο ασφαλείς επεμβάσεις
– Η επιλογή για χρήση λίπους ή ενθεμάτων, είναι εξατομικευμένη και βάση συγκεκριμένων ενδείξεων.
– Η αυξητική με ενθέματα, παραμένει σαν η πιο καταξιωμένη, ασφαλής και μελετημένη μέθοδος τα τελευταία 58 χρόνια.

Ζήστε το όνειρο σας μαζί μας,
Διαχρονικές προτεραιότητες μας εδώ και 23 χρόνια, η ασφάλεια και το φυσικό αποτέλεσμα!

Δρ. Π. Μάνταλος, MD, PhD Πλαστικός /Επανορθωτ./Αισθητικ. Χειρουργός Διευθ. Κλινικής Metropolitan General π. Διευθ. Αντικαρκινικού Νοσοκ. «Άγιου Σάββα» Αθηνών. μέλος της Αμερικανικής Εταιρ. Πλαστικ. Χειρουργ. (ASPS IM)