Ο Ιατρός

Δρ. Παναγιώτης Μάνταλος

MD, PhD – Πλαστικός Χειρουργός

 • Ολοκλήρωσε με υποτροφία τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ 1979-1985)
 • Τον Ιανουάριο του 1997 λαμβάνει τον τίτλο ειδικότητας της Πλαστικής χειρουργικής
 • Διδάκτωρ (PhD) στον Χειρουργικό τομέα της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Εκπαιδευτής (Instructor) του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ATLS (Advanced Trauma life Support course) διαπιστευμένος από την Committee on Trauma του American College of Surgeons, από το 1999.
 • Γενικός Γραμματέας (Secretary Gen) του ΔΣ της ΕΕΠΕΑΧ – HESPRAS.
 • Εθνικός Γραμματέας για την Ελλάδα στην ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgeons) (Greece’s Nat Secretary 2014 – 2018)

Εκπρόσωπος της HESPRAS στην Ευρωπαική Ένωση Εταιρειών Αισθητικής Πλαστικής χειρουργικής EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery) κατέχοντας θέση στην ExCo (Historian).

International Member της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικής χειρουργικής ASPS (American Society of Plastic Surgeons)

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης, που στην Ιατρική επιστήμη αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την σύγχρονη άσκηση της, ο ιατρός συμμετέχει κάθε χρόνο, σε περισσοτερα από 6 -8 σεμινάρια – συνέδρια – courses σαν ομιλητής (faculty) ή σύνεδρος, στην χώρα μας ή στο εξωτερικό.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

• «AN EASY WAY TO OBTAIN 6-PACK ABDOMINAL MUSCULATURE” P. N. Mantalos, MD, PhD. στο European Aesthetic Plastic Surgery Journal vol 5:No2 July-December 2015 pages 103-111.
• “NEW INFEROMEDIAL BASED MAMMAPLASTY WITH L- SCAR” Stratis Gabriel, Panagiotis Mantalos, E. Gianopoulos, A. Enchef PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, March 2009, volume 123, number 3 – Viewpoints
• “TABLE- SALT INTAKE AND BLOOD PRESSURE IN GREEK CHILDREN (THE ATHENS STUDY) “ P. Adamopoulos, Fr. Chaniotis, S. Kontogiannis, G. Boutsikakis, P. Madalos, D. Kassos, A. Gatos, S. Moulopoulos JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION 1(3) :209-13, 1987 Dec.
• “LOCAL NASAL RECONSTRUCTION: A REVIEW OF 312 CASES” P.N. Mantalos, K. Papaioannou, D. Karypidis, A. Papadimitriou, A. Kouppas Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “TREATMENT OF MIDDLE AND LOWER TIBIAL DEFECTS, USING LOCAL PERFORATOR FLAPS” P.N. Mantalos, I. Zarnavellis, M. Skolarikou, D. Karypidis, T. Petrakopoulou Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “AN EASY WAY TO OBTAIN 6-PACK ABDOMINAL MUSCULATURE”. P. Mantalos. ISAPS official course – European – Brasilian Synergy “reshaping the body” 6 -8 October 2015, Belgrade, Serbia.
• “NEW INFERIOMEDIAL BASED L-SCAR MAMMAPLASTY’. P. Mantalos, S.Gavriel. ISAPS official course – European – Brazilian Synergy “reshaping the body” 6 -8 October 2015, Belgrade, Serbia.
• “LOCAL FACIAL RECONSTRUCTION AFTER TUMOR EXTIRPATION” P.N. Mantalos, K. Dialynakis, K. Tsimbonis, A. Mallouris, T. Petrakopoulou, V. Stavropoulou, M. Papadopoulos, A. Kouppas. 6th Hospital of SSI, Dep. Plastic and Reconstructive Surgery, Athens, Greece Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “AN EASY WAY TO OBTAIN 6-PACK ABDOMINAL MUSCULATURE”. P. Mantalos. Annual meeting of the EASAPS “Breast and body contouring”, Lisbon 2 -3 Oct. 2015.
• “BREAST RECONSTRUCTION USING SILICONE GEL IMPLANTS: IMPACTS OF POSTMASTECTOMY RADIOTHERAPY” G.G. Tanos, I.M. Sofianou, P. Palmos, T. Petrakopoulou, P. Mantalos, A. Kouppas. Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “AESTHETIC NASAL TIP DEFORMITIES IN GREECE AND THEIR CORRECTION” P.N. Mantalos, K. Dialynakis. Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “NASAL SEPTUM SURGERY IN RHINOPLASTY” P.N. Mantalos, K. Dialynakis, P. Kyrmitzoglou. Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “CREATING THE 6-PACK ILLUSION: A SAFE AND EASY METHOD FOR ABDOMINAL MUSCLE DEFINITION” P.N. Mantalos, K. Dialynakis . Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “COMPLICATIONS OF DERMALIVE, INJECTABLE, SOFT TISSUE FILLER” P.N. Mantalos, T. Petrakopoulou, K. Dialynakis. Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “OPEN RHINOPLASTY: IS IT WORTH IT?” P.N. Mantalos, K. Dialynakis Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “NEW METHOD OF MAMMAPLASTY WITH SHORT SCAR”. S.G. Gabriel, P.N. Mantalos Δημοσ. Του abstract, στο: “THE CANADIAN JOURNAL of PLASTIC SURGERY” summer 2011, volume 19, suppl. A.
• “SURGICAL FACE LIFT. IS IT STILL WORTHY?” P. Mantalos. FACE and LASERS AESTHETICS. Meeting of the ESLAS. Athens, 25 – 27 June 2015.
• « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ, ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΥΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΣ ». δημοσίευση στον τόμο περιλήψεων του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, για το 23ο Πανελ. Συνεδρ. Χειρουργ. Και Διεθνές φόρουμ 2002. (Hellenic journal of Surgery, 2002, 74, 6-1, σελ: 287-288). Μάνταλος Π., Αθανασόπουλος Η., Πάλμος Π., Τέντης Δ., Παπαγεωργίου Γ., Γιακουμεττής Α.
• “ανατομική μελέτη της ιγνυακής αρτηρίας. Αρτηρίες της κνήμης – αρτηρίες του άκρου ποδός” Λάππας Δ., Μανταλος Π., Καπαγεριδης , Φουστανος Α. (έχει βραβευθεί, στο 7ο συνεδρ. Πλαστ. – Επανορθ. – Αισθητ. χειρουργικής, και δημοσίευση στο περιοδ. ΕΛΛΗΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.
• «AUTOIMMUNE DISEASE AFTER ADJUVANT INTERFERON THERAPY IN PATIENTS WITH MALIGNANT MELANOMA » δημοσίευση στο βιβλίο περιλήψεων, τόμου του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.) Karaoli M., Petrakopoulou Th., Pergantas N., Mantalos P., Yiacoumettis A. 6ο Πανελλ. Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής (European Appointed). 1 – 5 Oκτ. 2003. Αθήνα.
• “Επιδημιολογικά στοιχεία των προδιαθεσικών παραγόντων των καρδιαγγειακών νοσημάτων, νησιωτικού πληθυσμού υπό ανάπτυξη “ Π.Αδαμόπουλος, Γ.Αργυρός, Σ.Αδαμόπουλος, Γ.Αναστοπούλου, Σ.Κοντογιάννης, Χ.Παπαμιχαήλ, Α.Γάτος, Π.Μάνταλος, Δ.Σαμαρτζής, Ν.Λυμπερόπουλος, Γ.Τσίτσας, Π.Βλασσόπουλος, Π.Αδαμόπουλος. Δημοσίευση στο περιοδικό ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” : 173-178,1989
• « A.T.L.S. – ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ» Μάνταλος Παν. (ATLS – instructor) Δημοσίευση στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, τόμος 1, νο 1, Νοέμβριος 2001, σελ.: 115 -120.
• “AESTHETIC NASAL TIP DEFORMITIES” (academic lecture) Mantalos P.N.
• ANNALS OF PLASTIC SURGERY στον τόμο των abstracts 62 (6) pg.E1 –E104 αφιερωμένο στο International Meeting on Aesthetic and Reconstructive Facial Surgery (Facial Surgery Binding Aesthetics with Recontruction, May 13 -17, Mykonos island 2009.
• LOCAL NASAL RECONSTRUCTION: A REVIEW OF 273 CASES. Mantalos P., Papadopoulos M., Mallouris A., Tanos G., Karypidis D., Kotrotsiou M., Kouppas A. ANNALS OF PLASTIC SURGERY στον τόμο των abstracts 62 (6) pg.E1 –E104 αφιερωμένο στο International Meeting on Aesthetic and Reconstructive Facial Surgery (Facial Surgery Binding Aesthetics with Recontruction, May 13 -17, Mykonos island 2009.
• LOCAL EAR RECONSTRUCTION: A REVIEW OF 101 CASES Paoaioanou K., Sofianou I., Tsimponis K., Zarnavelis G., SkolarikouM., Mantalos P., Koupas A. ANNALS OF PLASTIC SURGERY στον τόμο των abstracts 62 (6) pg.E1 –E104 αφιερωμένο στο International Meeting on Aesthetic and Reconstructive Facial Surgery (Facial Surgery Binding Aesthetics with Recontruction, May 13 -17, Mykonos island 2009.
• LOCAL FRONTAL AND FRONTO-TEMPORAL RECONSTRUCTION: A REVIEW OF 220 CASES Papadopoulos ., Mantalos P., Sofianou I., Tsimponis K., ZarnavelisG., Skouras G., Skolarikou M., Koupas A. ANNALS OF PLASTIC SURGERY στον τόμο των abstracts 62 (6) pg.E1 –E104 αφιερωμένο στο International Meeting on Aesthetic and Reconstructive Facial Surgery (Facial Surgery Binding Aesthetics with Recontruction, May 13 -17, Mykonos island 2009.
• LOCAL FACIAL RECONSTRUCTION POST TUMOR EXTIRPATION: A PROPOS OF 1244 CASES Mantalos P., Mallouris A. , Tanos G., Karypidis D., Petrakopoulou D., Stavropoulou V., Papadopoulos M., Koupas A . ANNALS OF PLASTIC SURGERY στον τόμο των abstracts 62 (6) pg.E1 –E104 αφιερωμένο στο International Meeting on Aesthetic and Reconstructive Facial Surgery (Facial Surgery Binding Aesthetics with Recontruction, May 13 -17, Mykonos island 2009.
• RHINOPLASTY AND NASAL SEPTUM SURGERY. Mantalos P.N., Gabriel S.G., Dialynakis K., Zarnavelis J., Tanos G. ANNALS OF PLASTIC SURGERY στον τόμο των abstracts 62 (6) pg.E1 –E104 αφιερωμένο στο International Meeting on Aesthetic and Reconstructive Facial Surgery (Facial Surgery Binding Aesthetics with Reconstruction, May 13 -17, Mykonos island 2009.
• REVIEW OF 480 CASES OF ABDOMINOPLASTY VERSUS ABDOMINOPLASTY AND SIMULTANEOUS OBESITY TREATMENT SURGERY, BETWEEN 2001 – 2006. Panagiotis Mantalos, Martha Karaoli, Stratos Gabriel, Petros Palmos, Angel Enchef, Evagelos Gianopoulos, Sotirios Gabriel. 14th International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS) 38th Annual Meeting of DGPRAC and 12th Annual Meeting of VDAPC June 26 – 30, 2007 – Berlin, Germany.
• A NEW METHOD FOR GLUTEAL LIFT Panagiotis Mantalos, Martha Karaoli, Stratos Gabriel, Petros Palmos, Angel Enchef. 14th International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS) 38th Annual Meeting of DGPRAC and 12th Annual Meeting of VDAPC June 26 – 30, 2007 – Berlin, Germany.
• ‘’ Skin Expansion with Intra-luminal Triamcinolone for fabrication of thin skin ‘’ Shenaq J., Mantalos P., Taylor D., Spira M. presented in : 1996 Plastic Surgery Senior Residents Conference April 10-14, 1996 – Dallas, Texas
• NEW METHOD OF GLUTEAL LIFT WITH AUTOLOGOUS AUGMENTATION. Gabriel SG, Mantalos PN, Enchef AJ, Gianopoulos EH. 19th Congress of the ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Melbourne, Australia, Febr. 10 – 13, 2008.
• NEW METHOD OF GLUTEAL LIFT WITH A NEW IMPLANT Mantalos PN, Gabriel SG, Enchef AJ, Gianopoulos EH 19th Congress of the ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Melbourne, Australia, Febr. 10 – 13, 2008.
• NEW MAMMAPLASTY WITH L – SCAR. Gabriel SG, Mantalos PN, Enchef AJ, Gianopoulos EH 19th Congress of the ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Melbourne, Australia, Febr. 10 – 13, 2008.
• ABDOMINOPLASTY VERSUS ABDOMINOPLASTY AND SIMULTANEOUS OBESITY TREATMENT SURGERY: REVIEW OF 510 CASES. Mantalos PN, Gabriel SG, Enchef AJ, Gianopoulos EH 19th Congress of the ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Melbourne, Australia, Febr. 10 – 13, 2008.
• OPEN RHINOPLASTY: REVIEW OF 460 CASES. Mantalos PN, Kyrmitzoglou PS, Gabriel SG. 19th Congress of the ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Melbourne, Australia, Febr. 10 – 13, 2008.
• NASAL TIP DEFORMITIES Mantalos PN, Kyrmitzoglou PS, Gabriel SG. 19th Congress of the ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Melbourne, Australia, Febr. 10 – 13, 2008.
• “Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΘΩΡΑΚΟΕΠΙΓΑΣΤΡΙΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΜΗ ΕΞΕΛΚΩΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ”- (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ). Μάνταλος Π., Πιστολάς Κ., Τάγκαλος Θ., Σπύρου Α., Δασκαλάκης Π., Κόκκαλης Γ. 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα.
• “ΤΕΧΝΙΚΗ FACE ΚΑΙ NECK-LIFT ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ. Π. Μάνταλος, Κ. Διαλυνάκης. 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα.
• “ΝΕΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΕΠΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ.” Μάνταλος Π., Δασκαλάκης Π., Πιστολάς Κ., Καραχάλιος Χ., Κόκαλης Γ. 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα.
• “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΡΗΜΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΣ (TRAM). ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ.. Μάνταλος Π., Πιστολάς Κ., Κόκκαλης Γ. 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα.
• “ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ DICED CARTILAGE. Π. Μάνταλος, Κ. Διαλυνάκης. 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα.
• “ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΠΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΕΝΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΑΜΣΙΝΟΛΟΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΤΗΡΑ ΙΣΤΩΝ.” Π. Μάνταλος, Π. Κυρμιζογλου, Κ. Διαλυνακης, Δ. Περρέα, Ι. Δοντά, Σ. Κατσαραγάκης . 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. Χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα. (βραβευθείσα παρουσίαση)
• “ΜΙΚΡΟ-ΛΙΠΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (REJUVENATION)”. Π. Μάνταλος, Κ. Διαλυνάκης. 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα.
• “ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SMAS ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗ” Π. Μάνταλος, Κ. Διαλυνάκης. 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα.
• “ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 12.300 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ” Ι. Ράπτης, Π. Μάνταλος. 10ο Πανελ. συνεδρ. Πλαστ. Επαν. Αισθητ. χειρ., της ΕΕΠΕΑΧ, Αίγλη Ζαππείου, 31 – 2 Νοεμβρ. 2013. Αθήνα.
• “HAIR TRANSPLANTATION – REVIEW OF 11700 CASES” J.P. Raptis, P.N. Mantalos. 65th Annual Meeting of the Canadian Society of Plastic Surgeons 16th Congress of the IPRAS (International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) May 21 – 27, 2011. Vancouver, British Columbia, Canada.
• RHINOPLASTY AND NASAL SEPTUM SURGERY. Mantalos P.N., Gabriel S.G, Dialynakis K., Zarnavelis J., Tanos . 16th congress of IPRAS, 2011, Vancouver, Canada
• « AUGMENTATION PRIMARY RHINOPLASTY» Panagiotis Mantalos, Konstantinos Dialynakis 2nd IMAFR 2011, 1 -3 Sept., Kos island, Greece
• COULD THE APPETITE FOR SNAILS ALSO REFER TO FLAP RECONSTRUCTION ? Panagiotis Mantalos, Dimitris Karypidis, Konstantinos Pistolas. 2nd congress of IMAFR (International Meeting of Aesthetic Facial Reconstruction) 2011, Kos island, Greece
• OPEN RHINOPLASTY: IS IT WORTH IT? Panagiotis Mantalos, Konstantinos Dialynaki 2nd congress of IMAFR congress of IMAFR (International Meeting of Aesthetic Facial Reconstruction) 2011, Kos island, Greece
• NOSE RECONSTRUCTION FOLLOWING SOFT TISSUE TUMOR ECXISION: CASES SERIES OF 286 PATIENTS . Panagiotis Mantalos, Dimitris Karypidis, Kostas Papaioanou, Maria Skolarikou, Vasso Stavropoulou, Andreas Papadimitriou. 2nd congress of IMAFR 2011, Kos island, Greece
• LOCAL RECONSTRUCTION OF FACIAL DEFECTS AFTER TUMOR SURGICAL EXCISION IN 1495 PATIENTS. Panagiotis Mantalos, Dimitrios Karypidis, Georgios Skouras, Konstantinos Patsis, Irine Zografaki, Miltos Papadopoulos, Andreas Koupas. 2nd congress of IMAFR 2011, Kos island, Greece
• HAIR TRANSPLANTATION: A REVIEW OF 11.850 CASES. Ioannis Raptis, Panagiotis Mantalos. 2nd congress of IMAFR, 2011 Kos island, Greece
• COMPLICATIONS OF DERMALIVE SOFT TISSUE FILLER, IN THE FACE. Panagiotis Mantalos, Theodora Petrakopoulou, Theodora Karatzogianni. 2nd congress of IMAFR 2011, Kos island, Greece
• NASAL SEPTUM SURGERY IN RHINOPLASTY Panagiotis Mantalos, Konstantinos Dialynakis, Panagiotis Kyrmizoglou. 2nd congress of IMAFR IMAFR 2011, Kos island, Greece
• FACIAL SURGICAL REJUVENATION IN THE MIDDLE AGE WITH M.A.C.S.- LIFT. Panagiotis Mantalos, Konstantinos Dialynakis. 2nd congress of IMAFR 2011, Kos island, Greece
• ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΑ ΟΓΚΕΚΤΟΜΗ. ΜΕΛΕΤΗ 1495 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ. Παναγιώτης Μάνταλος, Δημήτριος Καρυπίδης, Γεώργιος Σκούρας, Κωνσταντίνος Πάτσης, Ειρήνη Ζωγραφάκη, Κωνσταντίνος Παπαιωάνου, Ανδρέας Κούππας. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, 29 -31 Αυγ. 2011, Κως.
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ. Μιλτιάδης Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Μάνταλος, Κωνσταντίνος Τσιμπώνης, Δώρα Πετρακοπούλου, Βασιλική Σταυροπούλου. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρ. της ΕΕΠΕΑΧ, 29 -31 Αυγ. 2011, Κως.
• ΚΡΗΜΝΟΙ ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΥΣΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΝΗΜΗΣ . Παναγιώτης Μάνταλος, Δημήτριος Καρυπίδης, Μαρία Σκολαρίκου, Ανδρέας Κούππας. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, 29 -31 Αυγ. 2011, Κως.
• ΑΝΟΙΚΤΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ? Παναγιώτης Μάνταλος, Κωνσταντίνος Διαλυνάκης, Παναγιώτης Κυρμίζογλου. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, Κως, 29 -31 Αυγ. 2011, Κως.
• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ DERMALIVE ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παναγιώτης Μάνταλος, Θεοδώρα Πετρακοπούλου, Θεοδώρα Καρατζογιάννη . 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, 29 -31 Αυγ. 2011, Κως.
• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΓΛΟΥΤΩΝ, ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ Παναγιώτης Μάνταλος, Κωνσταντίνος Διαλυνάκης, Ιωάννης Ζαρναβέλης. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, Κως, 29 -31 Αυγ. 2011.
• ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ L-ΤΟΜΗ Στρατής Γαβριήλ, Παναγιώτης Μάνταλος*, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Αριστομένης Γιαννόπουλος. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, Κως, 29 -31 Αυγ. 2011, Κως.
• ΛΙΠΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ ΣΕ ΠΤΕΡΝΑ Ιώ Σοφιανού, Χρυσόστομος Χρυσοστομίδης, Παναγιώτης Μάνταλος. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, Κως, 29 -31 Αυγ. 2011.
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΗ ΩΤΟΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 157 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ. Κωνσταντίνος Tσιμπώνης, Γρηγόρης Τανός, Iω Σοφιανού, Παναγιώτης Μάνταλος, Πέτρος Πάλμος. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, Κως, 29 -31 Αυγ. 2011, Κως.
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. Παναγιώτης Μάνταλος, Κωνσταντίνος Διαλυνάκης, Παναγιώτης Κυρμιζογλου. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, Κως, 29 -31 Αυγ. 2011.
• ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ: ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Παναγιώτης Μάνταλος, Δημήτριος Καρυπίδης, Μαρία Σκολαρίκου, Κωνσταντίνος Πιστόλας. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, Κως, 29 -31 Αυγ. 2011.
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ M.A.C.S.- LIFT. Παναγιώτης Μάνταλος, Κωνσταντίνος Διαλυνάκης, Δημήτρης Μιχελάκης. 9ο Πανελλήνιο Συνεδρειο της ΕΕΠΕΑΧ, Κως, 29 -31 Αυγ. 2011.
• POST –RADIATION LOWER EYELID ECTROPION P. Mantalos. 26th EWAPS (European Whorkshop in Advanced Plastic Surgery) meeting. 21 -24 June 2012, Saint Nicolas, Crete island, Greece.
• AUGMENTATION RHINOPLASTY (My original technique) P. Mantalos. 26th EWAPS meeting (European Whorkshop in Advanced Plastic Surgery) 2012, 21 -24 June, Saint Nicolas, Crete island, Greece.
• NEW SHORT SCAR MAMMAPLASTY (Ideas and Innovations) P. Mantalos 26th EWAPS meeting (European Whorkshop in Advanced Plastic Surgery) 2012, 21 -24 June, Saint Nicolas, Crete island, Greece.
• FREE MUSCULAR FLAPS IN POSTRAUMATIC LOWER LIMB RECONSTRUCTION Mantalos P., Palmos P., Papageorgiou G., Tentis D., Yiacoumettis A. Pres.in International Microsurgery Society congress, Pythagorion, Samos island, Sept. 2005, Greece.
• NEW INFERIOMEDIAL BASED, SHORT SCAR MAMMAPLASTY. Stratis Gabriel, Panagiotis Mantalos, Evagelos Gianopoulos, Aristomenis Gianopoulos. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• ONE STAGE BARIATRIC SURGERY – ABDOMINOPLASTY, VERSUS ABDOMINOPLASTY FOLLOWING BARIATRIC SURGERY. Stratis Gabriel, Panagiotis Mantalos, Petros Palmos, Evagelos Gianopoulos, Aristomenis Gianopoulos. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• AESTHETIC NASAL TIP DEFORMITIES IN OUR COUNTRY Panagiotis Mantalos, Konstantinos Dialynakis, Panagiotis Kyrmitzoglou. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• PERFORATOR FLAPS, THE CURRENT TREATMENT IN DISTAL TIBIAL DEFECTS. Panagiotis Mantalos, Konstantinos Papaioannou, Dimitrios Karypidis, Ioannis Zarnaveliis, Apostolos Papapostolou, Andreas Kouppas. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• HAIR TRANSPLANTATION – REVIEW OF 10.800 CASES. Ioannis Raptis, Panagiotis Mantalos. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• OPEN RHINOPLASTY. Panagiotis Mantalos, Konstantinos Dialynakis, Dimitrios Karypidis. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• NEW METHOD FOR GLUTEAL LIFT. Stratis Gabriel, Evagelos Gianopoulos, Aristomenis Gianopoulos, Panagiotis Mantalos.11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• LOCAL FRONTAL AND FRONTO-TEMPORAL RECONSTRUCTION: A REVIEW OF 221 CASES. Konstantinos Papaioannou, Miltiadis Papadopoulos, Konstantinos Tsimponis, Dimitrios Karypidis, Giannis Zarnaveliis, Panagiotis Mantalos, Andreas Kouppas. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• LOCAL NASAL RECONSTRUCTION: A REVIEW OF 307 CASES. Panagiotis Mantalos, Dimitrios Karypidis, Miltiadis Papadopoulos, Andreas Mallouris, Grigorios Tanos, Andreas Papadimitriou, Andreas Kouppas. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• LOCAL EAR RECONSTRUCTION: A REVIEW OF 109 CASES. Io Sofianou, Konstantinos Papaioannou, Konstantinos Tsimponis, Giannis Zarnaveliis, Georgios Skouras, Maria Skolarikou, Panagiotis Mantalos, Andreas Kouppas. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• LOCAL FACIAL RECONSTRUCTION POST TUMOR EXTIRPATION: A PROPOS OF 1340 CASES. Panagiotis Mantalos, Dimitrios Karypidis, Theodora Petrakopoulou, Vasiliki Stavropoulou, Miltiadis Papadopoulos, Io Sofianou, Maria Kotrotsiou, Irini Zografaki, Andreas Kouppas. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• RHINOPLASTY AND NASAL SEPTUM SURGERY. Panagiotis Mantalos, Stratis Gabriel, Konstantinos Dialynakis, Ioannis Zarnavelis, Dimitrios Karypidis. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• FACIAL REJUVENATION IN THE MIDDLE AGE WITH MACS –LIFT. IT CAME TO STAY? Panagiotis Mantalos, Konstantinos Dialynakis, Ioannis Zarnavelis. 11th ESPRAS Congress (European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) 20 – 26 Sept. 2009, Rhodes island, Greece.
• «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ.», (Αναρτ. Ανακοίνωση, βραβεύθηκε με έπαινο!) Λάππας Δ., Λεονάρδου Π., Γούλας Σ., Γκισάκης Ι., Μάνταλος Π., Καλατζόπουλος Α., Φερεκίδης Ε. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 29 – 30 Νοεμ. και 1 Δεκ. 2002. Αθήνα.
• «ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ. Λάππας Δ., Λεονάρδου Π., Λιασκοβίτης Β., Παππαγεωργίου Γ., Μάνταλος Π., Πετάης Η., Τσιρώνη Χ., Καλαμπόκας Θ., Δηλαβέρης Ε. 12ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 14 -16 Νοεμβ. 2002. Λάρισα.
• «ΧΥΛΟΦΟΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ.» Λάππας Δ., Λεονάρδου Π, Χριστογιάννης Χ., Μάνταλος Π., Παππαγεωργίου Γ., Γκισάκης Ι., Ρεβένας Κ. 12ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 14 -16 Νοεμβ. 2002. Λάρισα.
• «ΧΥΛΟΦΟΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ» (τόμος περιλ. ανακοιν.) Λάππας Δ., Λεονάρδου Π., Λιασκοβίτης Β., Μάνταλος Π., Τσαρής Χ., Φραγκιαδάκης Μ. 11ου Παγκρήτιου Ιατρικού Συνεδρίου με Διεθνή συμμετοχή. Χανιά Κρήτης. 1 – 3 Νοεμβ. 2002.
• «ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ» Λάππας Δ., Γκισάκης Ι., Μάνταλος Π., Καλαμπόκας Θ., Πετροπούλου Ε., Κίτσος Δ., Κίτσου Χ., Σακάς Δ. 18ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Πάτρα. 19 – 22 Μάη 2004.
• «ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (εξάγωνο Willis). 3o μέρος: σχηματισμός της βασικής αρτηρίας ». (αναρτ. ανακοιν.) Λάππας Δ., Γκισάκης Ι., Μάνταλος Π., Καλαμπόκας Θ., Πετροπούλου Ε., Στεργίου Σ., Σακάς Δ. 18ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Πάτρα. 19 – 22 Μάη 2004.
• «ΑΓΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ» δημοσίευση στον τόμο περιλήψεων του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, για το 23ο Πανελ. Συνεδρ. Χειρουργ. Και Διεθνές φόρουμ 2002. 74, 6-1, σελ΄318-319 Λάππας Δ., Λεονάρδου Π., Καραντώνης Η., Μάνταλος Π., Παππαγεωργίου Γ., Τσαρής Χ., Λουλακάς Ι., Γκισάκης Ι., Φραγκιαδάκη Π., Αλεξίου Δ., Τσιάνος Ε.
• ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΛΩΝ ΕΚΤΟΜΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. Κωτσάκης Ι., Κατσίκη Β., Μάνταλος Π., Γιακουμετής Α. 4ο Πανελ. Συνέδριο Πλαστικής- Επανορθωτ. και Αισθητικής χειρουργικής 11 -14 Νοεμβ. 1999. Αθήνα.
• «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΘΕΝΤΕΣ ΟΜΟΤΟΠΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ». Λάλου Ν., Κανιώρου-Λαράη Μ., Μάνταλος Π., Γιακουμεττής Α. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα. 18 -22 Νοεμβ. 2000.
• «ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ». (τόμος περιλήψεων). Λάππας Δ., Γκισάκης Ι., Παπαγεωργίου Γ., Μάνταλος Π. Πετροπούλου Ε., Φουστάνος Α. 29 Απριλ.– 2 Μάη 2004: Drama. Greece. 13th Balkan Sports Medicine Congress, 7th International Congress of Sports Medicine Association of Greece 4th Greek – Cypriot Sports Medicine Congress
• « ANATOMICAL STUDY OF THE DEEP FEMORAL ARTERY » (τόμος περιλήψεων) Lappas D.A., Madalos P., Padelidis E., Bostanitis A., Petropoulou E., Papadopoulos O. 29 Apr.– 2 May, 2004: 13th Balkan Sports Medicine Congress. 7th International Congress of Sports Medicine Association of Greece 4th Greek – Cypriot Sports Medicine Congress. Drama. Greece.
• TIBIAL ARTERIES Lappas D.A., Gisakis I., Papageorgiou G., Madalos P., Padelidis E., Petropoulou E., Foustanos A. 29 Apr.– 2 May, 2004: 13th Balkan Sports Medicine Congress, 7th International Congress of Sports Medicine Association of Greece. 4th Greek – Cypriot Sports Medicine Congress. Drama. Greece.
• «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΜΥΙΚΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ » (δημοσιευση στο βιβλίο περιλήψεων) Μάνταλος Π., Πάλμος Π., Παπαγεωργίου Γ., Τέντης Δ., Γιακουμεττής Α. 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τραυματος και Επείγουσας Χειρουργικής. Αίγλη Ζαππείου, 25 -27 Φεβρ. 2005. Αθήνα.
• « ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ » (δημος. βιβλίο περιλήψεων) Λάππας Δ., Καπαγερίδης Κ., Μάνταλος Π., Γκισάκης Ι., Καλαμπόκας Θ., Κραββαρίτης Χ., Πετροπούλου Ε., Φραγκιαδάκης Μ. 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τραυματος και Επείγουσας Χειρουργικής. Αίγλη Ζαππείου, 25 -27 Φεβρ. 2005. Αθήνα.
• « ΟΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΗΧΥ ». (βιβλίο περιλήψεων) Λάππας Δ., Καπαγερίδης Κ., Μάνταλος Π., Γκισάκης Ι., Καλαμπόκας Θ., Κραββαρίτης Χ., Πετροπούλου Ε., Φραγκιαδάκης Μ. Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Π.Α. 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τραυματος και Επείγουσας Χειρουργικής. Αίγλη Ζαππείου, 25 -27 Φεβρ. 2005. Αθήνα.
• « ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ » (δημοσίευση στο βιβλίο περιλήψεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) Λάππας Δ., Καπαγερίδης Κ., Γκισάκης Ι., Μάνταλος Π., Δαβέτας Π., Πετροπούλου Ε., Φουστάνος Α. 6ο Πανελλ. Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής (European Appointed). 1 – 5 Oκτ. 2003. Αθήνα.
• « FREE MUSCULAR FLAPS IN POSTTRAUMATIC LOWER LIMB RECONSTRUCTION» Mantalos P., Palmos P., Papageorgiou G., Tentis D., Yiacoumettis A. International Congress “Hand – Upper Limb and Microsurgery” 7 – 10 September, 2005, Pythagorio, Samos. Greece.
• « Επιπλοκές επεμβάσεων κοιλιοπλαστικής » (ελευθ. ανακοιν.) Κωτσάκης Ι., Παπαδημητρίου Α., Μάνταλος Π., Κούπας Α., Γιακουμεττής Α. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής (με διεθνή συμμετοχή). Νοεμ. 2001. θεσσαλονίκη.
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΘΗΛΗΣ – ΘΗΛΑΙΑΣ ΑΛΛΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ (M- DOT flap) Η. Αθανασόπουλος, Κ. Παπαιωάννου, Α. Παπαδημητρίου, Π. Μάνταλος, Α. Γιακουμεττής. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής (με διεθνή συμμετοχή). Νοεμ. 2001. θεσσαλονίκη.
• “ SERUM URIC ACID, CREATININE AND BLOOD PRESSURE IN CHILDHOOD “ P.Adamopoulos, G.Boutsikakis, S.Kontogiannis,Ch.Papamihael, A.Gatos, P.Mantalos, S.Moulopoulos 12 Meeting of International Society of Hypertension. Kyoto-Japan,1988
• “ Table-salt intake and blood pressure in Greek children ( The Athens study) “ P.Adamopoulos, Chaniotis,S.Kontogiannis,G.Boutsikakis,P.Mantalos, D.Kassos,A.Gatos,S.Moulopoulos. 11th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension Heidelberg, Germany, 7/1986
• “ Σύγκριση προδιαθεσικών παραγόντων των καρδιαγγειακών νοσημάτων μή τυχαίου πληθυσμιακού δείγματος με αντιπροσωπευτικό δείγμα Αθηναίων “ Α. Γάτος, Π. Μάνταλος, Δ. Οικονόμου, Π. Αδαμόπουλος, Σ.Μουλόπουλος. 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1986. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 1988
• “ Η επιπλέον προσθήκη μαγειρικού άλατος στο παρασκευασμένο φαγητό και η αρτηριακή πίεση στην παιδική ηλικία “ Π.Αδαμόπουλος, Φ.Χανιώτης ,Σ.Κοντογιάννης,Σ. Μπουτσικάκης, Π.Μάνταλος, Δ.Κάσσος, Α.Γάτος,Σ.Μουλόπουλος . 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1986
• “ Αποπρωτεϊνες στον ορρό αίματος τυχαίου δείγματος κατοίκων Αθηνών “ Π.Αδαμόπουλος, Π.Μάνταλος, Σ.Μουλόπουλος. 41ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Αθηνών. Θεσσαλονίκη 1985
• “ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ (ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ) ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΜΥΣ» . ΔΑ. Λαππας, Β. Λιασκοβίτηςς, Α.Τζωρτζοπουλου, Κ. Καπαγερίδης, Ι. Γκισάκης, Θ. Καλαμπόκας, Π. Μάνταλος, Ε. Φραγκιαδάκης. Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικών Εταιρειών Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και χειρουργικής Χεριού , with International participation of “the new millennium hand society, USA. Ηράκλειο, Κρήτη, 3 – 6 Σεπτ., 2003.
• « ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ » ΔΑ. Λαππας, Β. Λιασκοβίτηςς, Α.Τζωρτζοπουλου, Κ. Καπαγερίδης, Ι. Γκισάκης, Θ. Καλαμπόκας, Π. Μάνταλος, Ε. Φραγκιαδάκης. Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικών Εταιρειών Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και χειρουργικής Χεριού , with International participation of “the new millennium hand society, USA. Ηράκλειο, Κρήτη, 3 – 6 Σεπτ., 2003.
• “ Προδιαθεσικοί παράγοντες καρδιαγγειακών νοσημάτων νησιωτικού πληθυσμού υπό ανάπτυξη “ Γ.Αργυρός,Σ.Αδαμόπουλος,Α.Αναστοπούλου, Σ.Κοντογιάννης, Ι.Μπουτσικάκης, Χ.Παπαμιχαήλ, Α.Γάτος, Π.Μάνταλος, Δ.Σαμαρτζής,Δ.Κάσσος, Ν.Λυμπερόπουλος, Γ.Τσίτσας, Π.Βλασσόπουλος, Π.Αδαμόπουλος10ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1988
• “ Λιπιδιακά κλάσματα ολικής χοληστερίνης. Μια καλύτερη προσέγγιση της στεφανιαίας νόσου “ Π.Αδαμόπουλος, Δ.Χρυσός, Χ.Καρβούνης, Π.Μάνταλος, Γ.Παπαδομιχελάκης, Σ.Μουλόπουλος 11ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1985
• “ Τεχνική μόνιμης γαστροστομίας. Video Βασιλόπουλος Π., Μάνταλος Π., Φιλόπουλος Ε. 18ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο
• “ Η σκοπιμότητα ή μή των παρακλινικών εξετάσεων στην μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών με Ca μαστού “ Βασιλόπουλος Π., Μάνταλος Π., Φιλόπουλος Ε. 6ο Πανελλήνιο Ογκολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 1991
• “ Routine laboratory studies in post treatment surveillance of breast cancer patients “ P.Basilopoulos, P.Mantalos, V.Filopoulos International Congress of Mastology, 1992, Ρίο.
• ‘’Αποκατασταση μαστου μετα μαστεκτομη, με διατατηρες ιστων ς σε 130 περιπτωσεις’’ Θ. Πετρακοπουλου, Α. Μωυσιαδου, Α. Κουππας, Π. Μανταλος, Α. Γιακουμεττης. 2 ο Πανελληνιο Συνεδριο Πλαστικης-Επανορθωτικης & Αισθητικης χειρουργικης Θεσσαλονικη 16-18 Νοεμβ. 1995.
• ‘’Η σταδιακη Διαταση των ιστων με Διατατηρες στην Επανορθωτικη Χειρουργικη – παρατηρησεις μετα από 9 χρονια εμπειρια ‘’. Π. Μανταλος, Β. Τασογλου, Α. Κουππας, Α. Γιακουμεττης. 2 ο Πανελληνιο Συνεδριο Πλαστικης-Επανορθωτικης & Αισθητικης χειρουργικης Θεσσαλονικη 16-18 Νοεμβ. 1995.
• ‘’ Αποκατασταση μεγαλου δερματικου ελλειματος αντιβραχιου με δερμουποδοριο κοιλιακο κρημνο -με συγχρονη κοιλιοπλαστικη ‘’ Α. Γιακουμεττης, Π. Μανταλος, Κ. Παπαιωαννου. 2 ο Πανελληνιο Συνεδριο Πλαστικης-Επανορθωτικης & Αισθητικης χειρουργικης. Θεσσαλονικη 16-18 Νοεμβ. 1995.
• “ Χειρουργική αντιμετώπιση μεγαλομαστίας “ Λ. Φωτοπουλος, Π. Μανταλος, Α. Γιακουμεττης. 5ο Μαστολογικό συνέδριο – Ριο, Ιούνιος 1995
• ‘’ Η χρηση του LASER – CO2 Ultra-Pulse στην αντιμετωπιση Χηλοειδων ‘’ Π. Κοντοες, Α. Τσακιρης, Π. Μανταλος, Α. Γιακουμεττης. 2 ο Πανελληνιο Συνεδριο Πλαστικης-Επανορθωτικης & Αισθητικης χειρουργικης. Θεσσαλονικη 16-18 Νοεμβ. 1995.
• ‘’ Σιλικονουχα Επιθεματα ( SIL-K ) στη θεραπεια των Υπετροφικων ουλων & Χηλοειδων. Π. Μανταλος, Θ. Πετρακοπουλου, Ι. Σοφιανου, Α. Γιακουμεττης. 2 ο Πανελληνιο Συνεδριο Πλαστικης-Επανορθωτικης & Αισθητικης χειρουργικης. Θεσσαλονικη 16-18 Νοεμβ. 1995.
• ‘’ Εφαρμογες του δερμοπεριτονιακου Κερκιδικου μισχωτου κρημνου, με αναστροφη αιματικη ροη. Γιακουμεττης, Θ. Πετρακοπουλου, Π. Παλμος, Π. Μανταλος. 2 ο Πανελληνιο Συνεδριο Πλαστικης-Επανορθωτικης & Αισθητικης χειρουργικη. Θεσσαλονικη 16-18 Νοεμβ. 1995.
• ‘’ Χειρουργική Αποκατάσταση ελλειμάτων μετα από ευρεία εξαίρεση σαρκωμάτων μαλακών μορίων ‘’ Τσακίρης Α., Μάνταλος Π., Γιακουμεττής Α. 16ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 9-12 Οκτωβρη 1996, Θεσ/νικη.
• ‘’ Ιστολογικά Ευρήματα σε Μειωτικές Εγχειρησεις Μαστού ‘’ Μάνταλος Π., Τσακίρης Α.,Γιακουμεττής Α ΧΧ Πανελλήνιο Συνεδριο Χειρουργικής, Αθήνα 3-7 Νοεμβρη 1996
• ‘’ Αποκατάσταση Μαστού με διατατήρες ιστών σε 150 περιπτώσεις ‘’ Μωυσιαδου Α., Μάνταλος Π., Γιακουμεττής Α. ΧΧ Πανελλήνιο Συνεδριο Χειρουργικής, Αθήνα 3-7 Νοεμβρη 1996
• ΤΥΧΑΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ. Π. Μάνταλος, Θ. Καρατζογιάννη, Α. Γιακουμεττής. 3ο Πανελλήνιο Συνεδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, 6 – 8 Νοεμβ. 1997, Γλυφάδα, Αθήνα.
• ΠΡΩΙΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥΣ. Μωυσιάδου Α., Γιακουμεττής Α., Μάνταλος Π., Ταρασίδου. 3ο Πανελλήνιο Συνεδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, 6 – 8 Νοεμβ. 1997, Γλυφάδα, Αθήνα.
• Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚOY LASER ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. Π. Μάνταλος, Κ. Νεαμονιτός. 3ο Πανελλήνιο Συνεδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, 6 – 8 Νοεμβ. 1997, Γλυφάδα, Αθήνα.
• ΠΕΙΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ. Π. Μάνταλος, J. Shenaq, M. Spira. 3ο Πανελλήνιο Συνεδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, 6 – 8 Νοεμβ. 1997, Γλυφάδα, Αθήνα.
• ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΠΑΡΙΝΗΣ, ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΙΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ) Π. Μάνταλος, Χ. Γιάλλουρος, Α. Γιακουμεττής. 3ο Πανελλήνιο Συνεδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, 6 – 8 Νοεμβ. 1997, Γλυφάδα, Αθήνα.
• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ;. Στρ. Γαβριήλ, Π. Μάνταλος, Α. Εντσεφ, Ε. Γιαννόπουλος, Σ. Γαβριήλ. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ, ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΑΥΞΗΣΗ.Σ. Γαβριήλ, Α. Εντσεφ, Ε. Γιαννοπουλος, Π. Μάνταλος. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΑΚΡΟΡΡΙΝΙΟΥ Π. Μάνταλος, Π. Μπαλκουρανούδη, Π. Κυρμίζογλου, Γ. Λίγδα, Γ. Καπράλος. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. Δ. Λάππας, Ι. Γκισάκης, Σ. Καραμάνου, Ε. Κυριοπούλου, Π. Μάνταλος, Π. Σκανδαλάκης. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ L – ΤΟΜΗ. Π. Μάνταλος, Σ. Γαβριήλ, Α. Εντσεφ, Ε. Γιαννόπουλος. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΑΝΟΙΚΤΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Π. Μάνταλος, Π. Μπαλκουρανούδη. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. Π. Μάνταλος, Π. Κυρμίζογλου. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΟΜΗ. Σ. Γαβριήλ, Π. Μάνταλος, Α. Εντσεφ, Ε. Γιαννόπουλος. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Π. Μάνταλος, Π. Κυρμιζογλου, Π. Μπαλκουρανούδη, Δ. Κεραστάρης, Σ. Γαβριήλ. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΟΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΗΧΥ. Δ. Λάππας, Ι. Γκισάκης, Σ. Βρακας, Ε. Κυριοπούλου, Π. Μάνταλος, Π. Σκανδαλάκης. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής χειρουργικής, και 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής στην Πλαστική χειρουργική. Σάνη, Χαλκιδική, 4 – 7 Οκτ., 2007.
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΜΥΙΚΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ. Π. Μάνταλος, Π. Πάλμος, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Τέντης, Α. Γιακουμεττής. 3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής. Ζαππειο, Αθήνα, 25 – 27 Φεβρ. 2005.
• ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΜΥΙΚΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ. Τέντης Δ., Μάνταλος Π., Παπαγεωργίου Γ., Πάλμος Π. , Βραχνού Ε., Γιακουμεττής Α. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Λουτράκι, 27 – 29 Οκτ. 2005.
• ΜΕΛΕΤΗ 73 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΟΥ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ IN SITOU ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ΝΟΣΟΣ BOWEN). Μπαλκουρανούδη Π., Μανταλος Π., Παπαγεωργίου Γ., Γιακουμεττής Α. ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18 – 22 Νοεμβρη, 2000, Αθήνα.
• ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ. (βραβείο καλύτ. Αναρτημ. Ανακοιν.). Λάππας Δ., Μάνταλος Π., Γκισάκης Ι., Καπαγερίδης Κ., Πετροπούλου Ε., Φουστάνος Α. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Λουτράκι, 27 – 29 Οκτ. 2005.
• ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΟΔΟΣ. Λάππας Δ., Καπαγερίδης Κ., Μάνταλος Π., Γκισάκης Ι., Πετροπούλου Ε., Παπαδόπουλος. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Λουτράκι, 27 – 29 Οκτ. 2005.
• ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. Λάππας Δ., Γκισάκης Ι., Μάνταλος Π., Καπαγερίδης Κ., Πετροπούλου Ε., Φουστάνος Α. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Λουτράκι, 27 – 29 Οκτ. 2005.
• CASE REPORT: A COMPARATIVE APPROACH OF CO2 LASER AND SURGICAL ECXISION OF NEUROFIBROMAS IN A YOUNG PATIENT WITH VON RECKLINHAUSEN DISEASE. Karypidis D, Mantalos P, Papaioannou K, Kouppas A. ESLAS (European Society of Laser Aesthetic Surgery) congress, 2 – 5 June 2011 Crete

Επικοινωνία

Εάν θέλετε να κλείσετε ραντεβού με τον ιατρό ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε:

+30 210 646 4564

Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών,
Αμπελόκηποι Αθήνα, 115 27

[email protected]

Κλείστε το ραντεβού σας εδω!

  Όνοματεπώνυμο*

  Τηλέφωνο*

  E-mail*

  Μήνυμα

  Αποδέχομαι τους Όρους & Προϋποθέσεις