Ανισομαστία

Η συμμετρία στον όγκο, είναι σημαντική παράμετρος, στην αισθητική αρμονία, των μαστών.

Σαν ανισομαστία εννοούμε την δυσμορφία των μαστών, κατά την οποία, ο ένας μαστός είναι σημαντικά μικρότερος ή μεγαλύτερος σε μέγεθος από τον άλλο.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να παρέμβουμε στον ένα μόνο μαστό, αυτόν που ξεφεύγει από το ιδανικότερο προς το σωματότυπο της ασθενούς πρότυπο, ή να παρέμβουμε και στους δύο, αν αυτό απαιτείται.

Μπορεί να χρειασθεί, απλώς αυξητική του ενός μαστού, ή αυξητική και των δύο, αλλά με διαφορετικού μεγέθους ενθέματα. Επίσης μπορεί να χρειασθεί σύγχρονη μειωτική του άλλου μαστού, ή ανόρθωση αυτού.

Η ανισομαστία δεν είναι πάντα, εύκολο στη λύση του πρόβλημα, ειδικά για την επίτευξη διαχρονικά αξιόπιστου αποτελέσματος, γιατί αν χρησιμοποιηθεί ένα μόνο ένθεμα, μπορεί στο μέλλον, ενδεχομένως, να υπάρξει διαφορετικού βαθμού πτώση στον κάθε μαστό και αυτό πρέπει να αναφέρεται στην αρχική συνέντευξη με την ασθενή, από τον ιατρό.