Ανωμαλίες της θηλής

Ανωμαλίες της θηλής

Οι συνηθέστερες ανωμαλίες – δυσμορφίες της θηλής είναι:

ΕΙΣΟΛΚΗ ΘΗΛΗΣ: η θηλή δεν προβάλλει κανονικά, αλλά βυθίζεται μέσα στην άλλω. Η αιτία είναι, η κατά την περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης της, αντί να αναπτυχθούν και να ωριμάσουν οι πόροι των μαζικών αδένων του μαστού και να εξέλθουν στη θηλή, παραμένουν ανώριμες χορδές που δεν επιμηκύνονται και έτσι τραβούν την θηλή προς τα μέσα. Δεν υπάρχουν λοιπόν πόροι και άρα, δεν μπορεί να θηλάσει η ασθενής.Η θεραπεία είναι χειρουργική. Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία, έχει χρονική διάρκεια περί τα 20 min και η τομή προσπέλασης, είναι μέσα στο σύμπλεγμα της θηλής- άλλω. Φυσικά, αν η ασθενής δεν θήλαζε από πριν, γιατί δεν είχαν αναπτυχθεί οι πόροι, δεν μπορεί να θηλάσει και μετά.

ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗΣ ΘΗΛΗ: η θηλή είναι μεγάλη και προβάλει μέσα από την ένδυση της γυναίκας. Αν η ίδια το θεωρεί πρόβλημα, τότε μπορεί να διορθωθεί χειρουργικά, με μια μικρή επέμβαση, που γίνεται με τοπική αναισθησία.

ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗΣ ΑΛΛΩ: πρόκειται για δυσμορφία κατά την οποία, η άλλω είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σύγκριση με το μαστό. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική, και γίνεται με περιθηλιαία τομή (donut) και σμίκρυνση της επιφάνειας της.

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΗ: κατά μήκος της μαζικής γραμμής, από το θώρακα μέχρι τη βουβωνική χώρα, δεξιά ή αριστερά, μπορεί να υπάρχει ένα μικρό μόρφωμα, που μοιάζει με θηλή. Ο Πλαστικός χειρουργός θα βάλλει την διάγνωση, αν πρόκειται γι αυτήν την αθώα συγγενή ανωμαλία, ή αν χρειάζεται αναγκαστικά βιοψία, γιατί πρόκειται για άλλη ύποπτη δερματική βλάβη.

ΑΘΗΛΙΑ ή ΑΠΛΑΣΙΑ ΘΗΛΗΣ: πολύ σπάνια, μπορεί να υπάρξει απουσία του συμπλέγματος θηλής – άλλω. Η αντιμετώπιση γίνεται με πλαστική επέμβαση και δημιουργία νέας θηλής, όπως και στις περιπτώσεις της μαστεκτομής.

Διευκρινιστικά αναφέρω ότι: θηλή είναι το κεντρικό υπερυψωμένο τμήμα, του συμπλέγματος απο το οποίο εκφέρουν οι πόροι του μαζικού αδένα του μαστού. Άλλω, είναι το επίπεδο περιβάλλον κυκλοτερώς, γύρω από την θηλή τμήμα.