Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος

Πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν στραβό ρινικό διάφραγμα δεν το γνωρίζουν. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν μάθει σε όλη τους τη ζωή να αναπνέουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και δεν έχουν αντιληφθεί πως μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος, καλύτερος. Ένας ασθενής που έχει σκολίωση ρινικού διαφράγματος και δεν το ξέρει, συνήθως παραπονείται για κούραση, συχνά μπουκώματα και δυσκολία στην αναπνοή. Συνήθως, θεωρεί πως για όλα αυτά τα συμπτώματα ευθύνεται κατά κύριο λόγο κάποια αλλεργία.Χωρίς βέβαια να αποκλείουμε και ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εάν κάποιος υποφέρει από τέτοιου είδους συμπτώματα καλό είναι να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις σε έναν εξειδικευμένο ιατρό και στη συνέχεια, στην περίπτωση που πρόκειται όντως για σκολίωση ρινικού διαφράγματος, να προβεί και στην αντίστοιχη θεραπεία. Η συγκεκριμένη θεραπεία μπορεί να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα του ασθενούς, να καταπολεμήσει οριστικά τα συμπτώματα, ενώ εάν συνδυαστεί με την επέμβαση της ρινοπλαστικής μπορούν να επιτευχθούν και αισθητικοί στόχοι.

Τι είναι η σκολίωση ρινικού διαφράγματος;

Η σκολίωση ρινικού διαφράγματος περιλαμβάνει τη στρέβλωση της φυσιολογικής πορείας της μύτης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στένωση της ρινικής κοιλότητας. Το ρινικό διάφραγμα βρίσκεται στο κέντρο της μύτης μας και χωρίζει τη ρινική κοιλότητα σε δύο τμήματα (ρουθούνια). Ένα ρινικό διάφραγμα που δεν έχει σκολίωση, είναι ίσιο και κατευθύνεται κάθετα στο πρόσωπο. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει σκολίωση, τότε το ρινικό διάφραγμα παρεκκλίνει από τη μέση γραμμή.

Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι τόσο αισθητικά, όσο και λειτουργικά. Μπορεί να επηρεαστεί το σχήμα, το μέγεθος ή τον προσανατολισμό της μύτης και να παρουσιαστούν προβλήματα στην αναπνοή. Η παρεκλίνουσα μύτη μπορεί να οφείλεται σε σκολιό διάφραγμα, σε παρεκτοπισμένους άνω πλάγιους χόνδρους ή σε παρεκτοπισμένα ρινικά οστά. Η σκολίωση εμφανίζεται συχνά σε σχήμα C ή S και εντοπίζεται στην πρόσθια χονδρική μοίρα, στην οπίσθια οστέινη μοίρα ή και στις δύο.

Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε σκολίωση ρινικού διαφράγματος είναι συνήθως τραυματισμοί που συνέβησαν κατά την παιδική ηλικία αλλά και γενικότερα κατά τη διάρκεια ζωής του ατόμου, η κληρονομικότητα, όπως και μια αποτυχημένη επέμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται χειρουργική θεραπεία, για τη διόρθωση και του σκολιού ρινικού διαφράγματος.

Ποια τα βασικά συμπτώματα;

Τα συμπτώματα της σκολίωσης ρινικού διαφράγματος μπορούν πολύ εύκολα να μπερδέψουν τον ασθενή και να θεωρήσει πως πάσχει από κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή διάγνωση από έναν έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρό, καθώς τα ίδια συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν στην οξεία και αλλεργική ρινίτιδα, σε ρινικούς πολύποδες, όπως και σε πολλές άλλες παθήσεις.

Στα συμπτώματα της σκολίωσης ρινικού διαφράγματος μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: το ροχαλητό, ο κακής ποιότητας και μη ικανοποιητικός ύπνος, η ανεξήγητη κούραση, η ρινική συμφόρηση, η δυσκολία στην αναπνοή, ο πονοκέφαλος και η ανοσμία.

Γιατί είναι προτιμότερο η επέμβαση για το διάφραγμα να συνδυαστεί με ρινοπλαστική;

Σήμερα, θεωρείται ότι είναι προτιμότερο, η επέμβαση της διόρθωσης του ρινικού διαφράγματος, την οποία αναλαμβάνουν πλαστικοί χειρουργοί και ωτορινολαρυγγολόγοι, να γίνεται σε συνδυασμό με την επέμβαση της ρινοπλαστικής.

Αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί πλεονεκτικά για την επέμβαση της ρινοπλαστικής, γιατί επιτρέπει στον πλαστικό χειρουργό να χρησιμοποιήσει τα αφαιρεθέντα τμήματα του διαφράγματος, σαν αυτομοσχεύματα, για να στηρίξει την στυλίδα, το ακρορρίνιο αλλά και την ράχη της μύτης κι έτσι να πετύχει ανώτερα αισθητικά αποτελέσματα στη ρινοπλαστική. Επιπλέον, ελέγχεται καλύτερα όλη η διαδικασία του χειρουργείου, όταν γίνεται από τον ίδιο χειρουργό, ο οποίος θα έχει και την συνολική ευθύνη. Παράλληλα, ο ασθενής αποφεύγει έτσι το δεύτερο χειρουργείο.

Συγχρόνως, μπορεί να γίνει και επιπλέον παρέμβαση στη ρινική βαλβίδα (σε περίπτωση ανεπάρκειας και να ενισχυθεί με μοσχεύματα «spreader grafts») ή και στις κάτω ρινικές κόγχες (επί υπερτροφίας) και να γίνουν μειωτικοί χειρισμοί (μερική αφαίρεση ή καυτηριασμός, ή κάταγμα, κλπ.), ώστε να βελτιωθεί ακόμη περαιτέρω η αναπνοή, όταν η δυσχέρεια οφείλεται σε αυτά τα αίτια.

Ποια η διαδικασία για την επέμβαση;

Η σκολίωση ρινικού διαφράγματος απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση. Στόχος της είναι ο ευθειασμός, το ίσιωμα δηλαδή του ρινικού διαφράγματος τόσο του οστέινου όσο και του χόνδρινου τμήματος. Η επέμβαση γίνεται μέσα από τη μύτη και δε γίνονται εξωτερικές τομές. Για ακόμα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος μπορεί να συνδυαστεί και με ρινοπλαστική για τη διόρθωση του σχήματος, της κλίσης και του μεγέθους της μύτης.

Πριν την επέμβαση θα πρέπει να γίνει κλινική εξέταση, έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι ρινικές κοιλότητες και να εξακριβωθεί εάν όντως υπάρχει σκολίωση ρινικού διαφράγματος. Η εξέταση γίνεται συνήθως με ένα ειδικό εργαλείο, το ρινοσκόπιο. Στην περίπτωση που ο ασθενής ενδιαφέρεται να συνδυάσει την επέμβαση και με ρινοπλαστική, τότε θα συζητηθούν με τον πλαστικό χειρουργό και θέματα όπως το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε εκτός από τη λειτουργικότητα της μύτης να επιτευχθεί και η απόλυτη αρμονία του προσώπου.

Η επέμβαση διεξάγεται ενδορρινικά και πραγματοποιείται με γενική αναισθησία. Το χειρουργείο διαρκεί περίπου μία ώρα και οι επιπλοκές είναι από ελάχιστες μέχρι μηδαμινές. Πρόκειται για μία απολύτως ασφαλή μέθοδο, η οποία μετεγχειρητικά δεν προκαλεί πόνο ή οίδημα στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως για λίγες ημέρες μετά την επέμβαση ο ασθενής θα πρέπει να αναπνέει από το στόμα και δεν επιτρέπεται το φύσημα της μύτης.

Ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνικές; Γίνεται εφαρμογή με λέιζερ;

Το ποια θεραπευτική μέθοδος θα ακολουθηθεί εξαρτάται με τη σοβαρότητα του περιστατικού αλλά και με το εάν ο ευθειασμός του στραβού διαφράγματος θα συνδυαστεί με ρινοπλαστική. Πολλοί είναι οι ασθενείς που αναρωτιούνται εάν η επέμβασή τους μπορεί να γίνει με εφαρμογή λέιζερ ή υπερήχων. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι εφαρμόζονται συνήθως για μικρής και μέτριας βαρύτητας σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Οι πιο σοβαρές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με την κλασική χειρουργική μέθοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως τα Laser, οι Υπέρηχοι και οι Ραδιοσυχνότητες είναι πολύ αποτελεσματικά στη συρρίκνωση των Υπερτροφικών Ρινικών Κογχών.

Ποιο είναι το κόστος και οι τιμές για την επέμβαση;

Το κόστος της επέμβασης εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα από το ποια μέθοδος θα εφαρμοστεί, εάν θα υπάρξει συνδυασμός ρινοπλαστικής και χειρουργικής διαφράγματος, όπως και από τη σοβαρότητα και περιπλοκότητα του κάθε περιστατικού. Ο εξειδικευμένος πλαστικός χειρουργός θα σας κατευθύνει και θα σας προτείνει την ιδανική για εσάς θεραπευτική προσέγγιση ανάλογα με τον βαθμό του προβλήματός σας. Τις περισσότερες φορές τόσο τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και η ιδιωτική ασφάλιση μπορούν να καλύψουν μέρος ή και όλο το κόστος της επέμβασης.

Το σημαντικό είναι πως η επέμβαση εξασφαλίζει άριστα και μόνιμα αποτελέσματα. Έτσι στην περίπτωση που το διάφραγμα διορθωθεί, ο ασθενής θα αναπνέει σωστά για το υπόλοιπο της ζωής του.

Επικοινωνία

Εάν θέλετε να κλείσετε ραντεβού με τον ιατρό ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε:

+30 210 646 4564

Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών,
Αμπελόκηποι Αθήνα, 115 27

[email protected]

Κλείστε το ραντεβού σας εδω!

    Όνοματεπώνυμο*

    Τηλέφωνο*

    E-mail*

    Μήνυμα

    Αποδέχομαι τους Όρους & Προϋποθέσεις