Μειωτική Μαστών ή Σμίκρυνση στήθους

Μειωτική Μαστών ή Σμίκρυνση στήθους

Οι αισθητικές επεμβάσεις στο γυναικείο στήθος ανήκουν στην κατηγορία των πιο διαδεδομένων επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής. Βέβαια, όταν κάποιος αναφέρεται σε αυτού του είδους την επέμβαση, το μυαλό των περισσότερων ανθρώπων πηγαίνει στην αυξητική στήθους. Κι όμως, η μειωτική μαστού αποτελεί και αυτή με τη σειρά της μία αρκετά δημοφιλή επέμβαση, η οποία μπορεί πραγματικά να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα πολλών γυναικών. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε και την επιλέγουν. 

Η μειωτική μαστών μπορεί να χαρίσει ένα στήθος στητό, φυσικό και πρωτίστως αρμονικό με το υπόλοιπο σώμα. Πρόκειται για μία επέμβαση που είναι απολύτως ασφαλής και βοηθάει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ψυχολογίας μιας γυναίκας, όπως και στη βελτίωση της καθημερινότητάς της 

Τι είναι η μειωτική μαστών;

Η μειωτική μαστών είναι η επέμβαση που απαντά στο πρόβλημα των μεγάλων μαστών (μεγαλομαστία). Η μειωτική μαστών είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία γίνεται αφαίρεση τμήματος του στήθους, με αποτέλεσμα την σμίκρυνση του μεγέθους και ως συνέπεια του βάρους του. Συγχρόνως, γίνεται και ανόρθωση του στήθους, με τελικό σκοπό τη βελτίωση του σχήματος. 

Πρόκειται για μία επέμβαση, η οποία εκτός από την εικόνα του στήθους, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της ασθενούς, αφού την απαλλάσσει από το υπερβολικό βάρος και της επιτρέπει να συμμετέχει ευκολότερα σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό το λόγο και η συγκεκριμένη επέμβαση πολλές φορές ενδείκνυται και σε μικρή ηλικία (15 χρονών), όταν παρατηρείται εφηβική γιγαντομαστία, έτσι ώστε να αποφευχθούν η μεγάλη πτώση και τα συμπτώματα του υπερβολικού βάρους του μαστού. 

Το υπερβολικό βάρος του στήθους, μεταξύ άλλων, μπορεί να προκαλέσει κύφωση, αλλαγή στάσης σώματος, πόνο στον αυχένα, ερεθισμό και ερυθρότητα των υπομάστιων πτυχών, δυσκολία στην άθληση και ένδυση, νευρολογικές διαταραχές των άκρων χεριών και δακτύλων, εντυπώματα από το στηθόδεσμο στους ώμους, ραγάδες, ψυχολογική επιβάρυνση, κλπ.

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται σμίκρυνση στήθους;

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους μια γυναικά μπορεί να προβεί στην εν λόγω επέμβαση. Οι χρόνιοι πόνοι στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους, οι ερεθισμοί και τα εξανθήματα του δέρματος κάτω από το στήθος, η δυσκολία στην εύρεση ρούχων, ο περιορισμός των αθλητικών δραστηριοτήτων και η αρνητική επίδραση στην αυτοπεποίθηση είναι μόνο μερικοί από αυτούς. 

Βέβαια, είναι σημαντικό η ασθενής που θα προχωρήσει με την επέμβαση μείωσης του στήθους να διαθέτει καλή υγεία, να μην έχει κάποια ενεργή ασθένεια ή προϋπάρχουσα ιατρική παθολογική κατάσταση και να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα του χειρουργείου. Αξίζει να σημειωθεί πως εάν η ασθενής σκέφτεται άμεσα να μπει σε διαδικασία εγκυμοσύνης ή πρόκειται να ξεκινήσει διατροφή με σκοπό τη μείωση του βάρους της, καλό είναι να περιμένει και να συνεχίσει με την επέμβαση σε δεύτερο χρόνο. 

Ποια είναι η διαδικασία της μειωτικής μαστών;

Η μειωτική μαστών γίνεται με γενική αναισθησία και έχει διάρκεια 2 – 4 ώρες, ανάλογα την τεχνική δυσκολία και το βάρος των μαστών. Κατά την επέμβαση, ο πλαστικός χειρουργός μετά από μέτρηση και προ-σχεδίαση της περιοχής, αφαιρεί τμήμα του μαστού και μεταφέρει τη θηλή (σύμπλεγμα θηλής -άλω) με κάποιο μίσχο (κρημνό ή pedicle) στη νέα ψηλότερη θέση. Έτσι, η θηλή θα μπορεί να διατηρήσει την ικανότητα αίσθησης αλλά και τη λειτουργία του θηλασμού ακόμα και μετά από την επέμβαση. 

Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, αρκετά σπάνιες βέβαια, όπου δεν μας ενδιαφέρει η λειτουργία της θηλής, κυρίως εάν η γυναίκα έχει ήδη τεκνοποιήσει και δεν έχει σκοπό να ξαναμείνει έγκυος ή πρόκειται για εξαιρετικά βαριά και δύσκολα περιστατικά. Τότε ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή τεχνική για τη θηλή, που είναι η μεταφορά της σαν «ελεύθερο μόσχευμα».

Ανάλογα την τεχνική που χρησιμοποιεί ο χειρουργός, για την μεταφορά της θηλής, μπορεί ο μίσχος να προέρχεται από κάτω (inferior pedicle), ή από πάνω (superior), ή από το κέντρο (central), ή από τα έξω (lateral), κλπ. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που διαφοροποιούνται οι διάφορες χειρουργικές τεχνικές, είναι η τελική τομή. Δηλαδή η εξωτερική ουλή που μένει μετά την επέμβαση στον μαστό. Οι εξωτερικές τομές, μπορεί να κυμαίνονται: από την περιθηλαία, στην περιθηλαία + κάθετη, στην περιθηλαία + κάθετη + μικρή οριζόντια στη βάση, στη περιθηλαία + κάθετη + έξω σκέλος της οριζόντιας (δίκην “L”), στην περιθηλαία + κάθετη + πλήρη οριζόντια (“την άγκυρα”).

Η τελευταία, αποτελεί την πιο διαδεδομένη τομή, καθώς έχει το πλεονέκτημα του πιο καλοστημένου άμεσου αποτελέσματος αλλά και το μειονέκτημα της μεγαλύτερης τομής. Όλες οι υπόλοιπες τεχνικές θεωρούνται, σαν έχοντες μικρότερη τομή (“short scar”). Προσωπικά, συνήθως προτιμώ την τελική “L” τομή, αλλά σε δύσκολες περιπτώσεις χρησιμοποιώ την κλασσική “άγκυρα”. Για την πρόληψη δύσμορφων ουλών (χηλοειδών, υπερτροφικών, κλπ.) μετά την επέμβαση, καλό είναι να χρησιμοποιούνται, όλα τα ειδικά υλικά (σιλικονούχα επιθέματα, πίεση, αλοιφές, κρέμες, αντιηλιακή προστασία, κλπ.) που συνιστά ο χειρουργός.

Τι πρέπει να γνωρίζω για το πριν και μετά;

Είναι υψίστης σημασίας πριν από την επέμβαση η ασθενής να κάνει όλες τις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις, όπως και μαστογραφία, ειδικά εάν είναι από 35 ετών και πάνω. Είναι επίσης σημαντικό κάθε γυναίκα που προβαίνει σε μειωτική επέμβαση μαστών να ζητάει πάντα ιστολογική εξέταση (βιοψία) όλων των αφαιρεθέντων παρασκευασμάτων από τους μαστούς της.

Μετά την επέμβαση η ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στην κλινική συνήθως για ένα βράδυ, ενώ θα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της 7 με 9 ημέρες μετά την επέμβαση. Βέβαια, θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική δραστηριότητα για 2 έως 4 εβδομάδες, το διάστημα δηλαδή που το στήθος θα επουλώνεται και θα πρέπει να φοράει ειδικούς επιδέσμους και στηθόδεσμους. Επίσης, τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση η ασθενής θα παρατηρήσει μια ευαισθησία ή και οίδημα στο στήθος. 

Ποιο το κόστος για την μειωτική μαστών; Είναι προσιτές οι τιμές;

Το κόστος της μειωτικής μαστού δεν είναι συγκεκριμένο, καθώς επηρεάζεται από τη δυσκολία του κάθε περιστατικού και από το ποια τεχνική θα ακολουθηθεί. Αυτά τα ερωτήματα βέβαια απαντώνται κατά το πρώτο συμβουλευτικό ραντεβού που θα κάνετε με τον εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό, ο οποίος θα σας κατευθύνει ως προς τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.