Συμμετοχή του Πλαστικού χειρουργού Dr. Μανταλου Παναγιώτη στο 2nd International Meeting of Aesthetic Facial Reconstruction (I.M.A.F.R.)

Συμμετοχή του Πλαστικού χειρουργού Dr. Μανταλου Παναγιώτη στο 2nd International Meeting of Aesthetic Facial Reconstruction (I.M.A.F.R.)

Ο Dr. Μανταλος Παναγιώτης συμμετείχε στο 2nd International Meeting of Aesthetic Facial Reconstruction (I.M.A.F.R.) που πραγματοποιήθηκε από την 1η έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2011 στην Κω.

Συμμετοχή του Dr Μάνταλου Παναγιώτη κατά την διάρκεια του διεθνούς συνάντησης:

Ομιλίες – διαλέξεις

AUGMENTATION PRIMARY RHINOPLASTY
LOCAL NASAL RECONSTRUCTION: A REVIEW OF 273 CASES

E-posters

  • Could the appetite for snails also refer to flap reconstruction?
  • Open Rhinoplasty: is it worth it
  • Local facial reconstruction post tumor extirpation: a propos of 1.495 cases
  • Hair transplantation: a review of 11.750 cases
  • Complications of dermalive soft tissue filler in the face
  • Levetor plication and contralateral brow lift for post traumatic facial asymmetry